Asiantuntijamme johdolla kootaan rakennettavan ratkaisun toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset ja muodostetaan kokonaisnäkemys toteuttavasta ratkaisusta. Laajoista toiminnallisista kokonaisuuksista (epic) johdetaan ominaisuuksia (feature), jotka edelleen pilkotaan toteutuskelpoisiksi käyttäjäkertomuksiksi (user story).