Asiantuntijamme johdolla ja tehokkaita menetelmiä hyödyntäen tunnistetaan puutteet ja poikkeamat master datan eri osa-alueissa. Tunnistetut laatuongelmat voidaan korjata tietojen master-järjestelmään tai sen ollessa mahdotonta tietoja hyödyntävään prosessiin. Samalla pyritään tunnistamaan juurisyyt tiedon laatuongelmiin ja laaditaan suunnitelma niiden korjaamiseksi, joka tyypillisesti sisältää muutoksia sekä järjestelmiin että tiedon hallinnan prosesseihin.