Asiantuntijoidemme johdolla on toteutettu yli 40 onnistunutta projektitoimitusta, joista muutamia tässä koottuna.

Reaaliaikainen myynti- ja tilaustieto kuluttajien verkko- ja mobiilisovellusten käyttöön


Myynti- ja tilaustietojen keruu reaaliaikaisesti POS, ERP ja eCom järjestelmistä AWS ympäristöön, josta tietoja hyödynnetään kuluttajille suunnatuissa mobiili- ja verkkopalveluissa sekä asiakasanalytiikassa.
Vastuualueet: Projektin suunnittelu ja johto, Ratkaisun suunnittelu yhdessä arkkitehtitiimin kanssa, Monitoimittajaympäristön hallinta, Testauksen koordinointi
Teknologiat: Amazon Web Services, SAP ERP, DataPower
Toimiala: Vähittäiskauppa

Monikanavaisen asiakaskokemuksen parantaminen rikastetun tuotetiedon avulla


Keskitetyn tuotetiedon hallinnan ratkaisun (Product Information Management, PIM) toteutus tuotetiedon hallintaan, rikastamiseen ja jakeluun sekä tuotetiedon elinkaaren hallintaan. Azure alustalle toteutettu ratkaisu sisältää yli miljoona tuotetta sekä niiden migraation ERP ja GS1 järjestelmistä. Ratkaisun avulla parannetaan kuluttajien asiakaskokemusta tarjoamalla laadukasta ja rikastettua tuotetietoa verkkokaupoissa, mobiilisovelluksissa sekä kivijalkamyymälöiden digitaalisissa ratkaisuissa.
Vastuualueet: Projektin suunnittelu ja johto, Toimittajavalintaprosessin johto, Vaatimusmääritys yhdessä liiketoiminnan kanssa, Monitoimittajaympäristön hallinta
Teknologiat: Azure, Informatica Product 360, SAP ERP, GS1/Synkka
Toimiala: Vähittäiskauppa

Myynnin ja kannattavuuden parantaminen laadukkaamman asiakas- ja tuoteanalytiikan avulla


Asiakas- ja tuoteanalytiikan yhdenmukaistaminen ja tehostaminen keskitetyn tietovarastoratkaisun avulla. Tietovarasto sisältää tiedot yli 40 tehtaalta ja 14 eri maasta useista ERP ja CRM järjestelmistä . Yhtenäiset analytiikan mittarit sekä harmonisoitu master data tehostavat globaalin organisaation tiedolla johtamista ja parantavat tietojen vertailtavuutta, läpinäkyvyyttä sekä luotettavuutta.
Vastuualueet: Projektin suunnittelu ja johto, Asiakaan projektinhallinta menetelmien kehittäminen, Monitoimittajaympäristön hallinta
Teknologiat: SAP BW4/HANA, SAP BI, SAP Analytics Cloud
Toimiala: Valmistava teollisuus


Pankkijärjestelmäuudistuksen mahdollistava data migraatio


Laajaan pankkijärjestelmien (front office, back office, risk & treasury accounting) uusimiseen liittyvä tietojen migraatio, jossa vanhasta järjestelmästä saadut transaktio- ja master tiedot muunnettiin, harmonisoitiin ja ladattiin uuteen ratkaisuun. Tietojen migraatio mahdollisti uuden järjestelmän käyttöönoton ja sitä kautta toiminnan tehostumisen ja strategian mukaisten liiketoimintahyötyjen saavuttamisen.
Vastuualueet: Data migraation suunnittelu ja johto, Monitoimittajaympäristön hallinta
Teknologiat: Finastra
Toimiala: Rahoitus

Logistiikan laskutuksen ja tilityksen kustannustehokkuuden parantaminen


Kotimaan kuljetusten tilitys- ja laskutusratkaisun uusiminen automatisoimalla prosessien tarvitsemien tietojen kokoaminen sekä laskennan suorittaminen ja tulosten välitys laskutusjärjestelmään. Ratkaisun avulla saavutettiin huomattavia kustannussäästöjä kun toiminta tehostui useiden henkilötyövuosien verran, prosessien luotettavuus parani ja läpimenoajat lyhenivät.
Vastuualueet: Projektin suunnittelu ja johto, Liiketoiminnan vaatimusten kokoaminen, Toimittajavalintaprosessin johto, Monitoimittajaympäristön hallinta
Teknologiat: Web-teknologiat, SQLServer, SAP ERP, SAP OneFico
Toimiala: Vähittäiskauppa